Vill du veta hur din kropp fungerar?

Allt som händer under menstruationscykelns olika faser kan göra dig mer kroppsmedveten och du kan lära dig vad de känslomässiga och kroppsliga förändringarna betyder. I olika skeden i livet hjälper den kunskapen dig att:

  • leva i harmoni med din kropp
  • planera en graviditet
  • undvika att bli gravid utan att behöva tillföra hormoner

Billingsmetoden® har funnits internationellt sedan 1960-talet och är en naturlig familjeplaneringsmetod som bygger på många års vetenskapliga studier. Metoden ger kunskap om vilka dagar i menscykeln kvinnan är fruktsam.

Metoden förutsätter inga regelbundna cykler och kan därför användas i olika perioder av livet. Som preventivmetod är säkerheten i nivå med p-pillrets förutsatt att rekommendationerna följs.

Billingsmetoden® –  förväxlas ofta med säkra perioder, en metod där beräkning av när de fruktsamma dagarna infaller är en kvalificerad gissning baserad på tidigare menscyklers längd. Billingsmetoden® däremot är baserad på vetenskapliga grunder.

Genom att dagligen observera och registrera din kropps tecken på fruktsamhet kan du lära dig förstå din kropps förändringar under menscykelns olika dagar. Genom observationer av ditt sekretmönster kan du veta när du är i en fruktsam fas och när du är ofruktsam. Du kan lära dig förstå både kroppsliga och känslomässiga förändringar som du upplever under menscykeln. Den medvetna kroppskunskapen ger ett ökat självförtroende och självtillit.  Att redan i tonåren lära sig hur den egna kroppen fungerar stärker självförtroendet. Du lär dig även känna igen avvikelser i sekretmönstret och när du ev. kan behöva uppsöka läkare.

Ladda gärna ner vårt kartföringsblad här.