Välkommen på Handledarutbildning i Billingsmetoden!

Torsdag -  Lördag 15-17 nov 2018 i Göteborg, Masthuggets hus

Deltagaravgift för alla tre dagarna är 1000 SKR, 600 SKR för studenter.
Fika ingår, lunch till självkostnadspris. (Handledarutbildningen kostar annars 4000 SKR om den sker via nätet)

Anmäl dig till tone.ahlborg@gmail.com senast 1 november!